"İyi Bak Dünyana"

Tasarım ve uygulamasını Demirden | ilio’nun üstlendiği seramik ve banyo sektörünün önde gelen firmalarından Kale’nin son sergileme tasarımı Unicera fuarında gerçekleşti.

Markanın İyi Bak Dünyana konumlandırmasının akılcı ve yenilikçi bir platformda aktarıldığı sergileme tasarımı, sürdürülebilir üretim ve tüketim ilişkisine katkı sağlama sorumluluğunu da hatırlatıyor. %80 oranında daha az zemin malzemesinin kullanıldığı, %91’i geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan yapı, ziyaretçilere güncel bir deneyim sunuyor. 

Yapı, ziyaretiçileri İyi Bak Dünyana kavramının güçlü bir biçimde aktarıldığı dijital deneyim koridoruyla ana sergileme alanına davet ediyor. Doğadan unsurların yer aldığı animasyon ve Demirden | ilio’nun bu proje için özel olarak tasarladığı posterler müşteri yolculuğunun başında etkili bir iletişim katmanı olarak görev alıyor.

Dış cephede kullanılan dekoratif camlar hafif bir yapının ana karakterini oluştururken transparanlığıyla deneyim koridorunu merak uyandıran bir etkiyle dış alana aktarıyor.

Deneyim koridoru sonrası ziyaretçiler 3 temel katmandan oluşan sergileme alanının merkezine ulaşıyor. Yeni ürünlerin sergilendiği yaşam alanları güncel iç mekan trendlerini yansıtırken sergileme alanını çevreleyen bir dış kabuk görevini de üstleniyor. 

Sergileme alanını baştan sona kavrayan ve İyi Bak Dünyana adı verilen uzun duvar boyunca Kale’nin çevreci ürünleri, sanat ve tasarım ile ilişkisi ve sosyal fayda projeleri sergileniyor. Sergileme alanının merkezinde ise yeni ürünlerin bir doğa stilizasyonuyla soyut sergilendiği alanlar yer alıyor.

Yeniden kullanım amacıyla tasarlanan İyi Bak Dünyana duvar konstrüksiyonu esnek ve modüler bir yapı imkanı sunarak sürdürülebilir mekan tasarım stratejisine katkı sağlıyor. 

Ham ahşap kalasların akılcı bir detay ile birleştirildiği konstrüksiyon, doğal ve samimi bir etkileşim platformu yaratıyor. Demirden | ilio’nun bu proje için tasarladığı İyi Bak Dünyana posterlerinin doğal bir parçası haline geldiği konstrüksiyon marka iletişiminde de güncel bir deneyim platformu sunuyor.

Proje: Kale Unicera
Yıl: 2021
Yer: İstanbul
Alan: 504 m2
Kapsam: Sergileme Tasarımı, Grafik Tasarım
Fotoğraf: Burak Albayrak, Emre Dörter, Demirden | ilio