İyi Bak Dünyana

Kale markasının İyi Bak Dünyana konumlandırmasının akılcı ve yenilikçi bir platformda aktarıldığı sergileme tasarımı ikinci yılında da sürdürülebilir üretim ve tüketim ilişkisine katkı sağlama sorumluluğunu hatırlatıyor. %80 oranında daha az zemin malzemesinin kullanıldığı, %91’i geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşan yapı, ziyaretçilere güncel bir deneyim sunuyor.

Sergileme alanını baştan sona kavrayan ve İyi Bak Dünyana adı verilen uzun duvar boyunca Kale’nin çevreci ürünleri, sanat ve tasarım ile ilişkisi ve sosyal fayda projeleri sergileniyor. Sergileme alanının merkezinde ise yeni ürünlerin bir doğa stilizasyonuyla soyut sergilendiği alanlar yer alıyor. Yeniden kullanım amacıyla tasarlanan İyi Bak Dünyana duvar konstrüksiyonu esnek ve modüler bir yapı imkanı sunarak sürdürülebilir mekan tasarım stratejisine katkı sağlıyor.


Ham ahşap kalasların akılcı bir detay ile birleştirildiği konstrüksiyon, doğal ve samimi bir etkileşim platformu yaratıyor. Demirden | ilio’nun bu proje için tasarladığı İyi Bak Dünyana posterlerinin doğal bir parçası haline geldiği konstrüksiyon marka iletişiminde de güncel bir deneyim platformu sunuyor.