ProjeNude /2016/İstanbul/157 m2 Kapsamİç Mekan Tasarımı/Grafik Tasarım